Co to je elektronka aneb jak to funguje

Elektronka je pasivní vakuová součástka svými vlastnosti nejblíže podobná tranzistoru FET.

Po nažhavení na vysokou teplotu dojde k emisi elektronů z katody které jsou přitahovány anodou která má vůči katodě kladný potenciál.Katoda je z materiálu který elektrony lehce emituje a anoda je zase lehce přijímá.

Katoda je bud přímo nebo nepřímo žhavená. Přímožhavené se používají ve vysílacích elektronkách.

Elektronka s katodou a anodou je DIODA (di=2) v obvodu se chová totožně jak polovodičová dioda.

Přidáním další elektrody-mřížky(řídící) vznikne TRIODA (tri=3) . Trioda je velmi podobná tranzistoru: Anoda=kolektor , Katoda=emitor , Mřížka=báze zapojení do obvodu je velmi podobné jako s tranzistorem až na některé podstatné rozdíly.

Vložením další (stínící)mřížky vznikne TETRODA (tetra=4) .Pro odstranění záporného diferenciálního odporu se používá vhodného uspořádání mřížek tomu se  říká svazková tetroda.

V pořadí již 3 (hradící) mřížka se používá u PENTODY . Pentody jsou asi nejpoužívanější elektronky protože lze měnit ve velkém rozsahu požadované vlastnosti.

Hexoda: 4 mřížky

Heptoda: 5 mřížek

Oktoda: 6 mřížek  

Pentagrid: 5 mřížek

Všechny tyto systémy se dají uspořádat do jediné banky a tím vzniká např. Trioda-heptoda  ,  Pentoda-dvojitá dioda , Trioda-pentoda