Osciloskop Křižík T565A

Osciloskop T565A je univerzální přístroj pro pozorování průběhů elektrického napětí od nejnižších kmitočtů (stejnosměrných napětí) až do 2 MHz. Lze jím sledovat periodické i neperiodické  děje o napětí 10 mV až 500 V. Velký kmitočtový rozsah zesilovačů a časové základny umožňuje rozsáhlé použití osciloskopu  v nejrůznějších oborech,  např. v radiotechnice, slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice, ve fyzice, chemii, biologii, a to jak ve výzkumu, tak i v provozu. U všech těchto použití se plně uplatňuje možnost měření pozorovaných napětí.kr-1.jpg
kr-1.jpg
kr-2.jpg
kr-2.jpg
kr-3.jpg
kr-3.jpg
kr-4.jpg
kr-4.jpg
kr-5.jpg
kr-5.jpg